Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

Eğitim Hizmeti

Perakende Matematiği ve Metrikleri Eğitimi, perakende sektöründe yer alan, bu alanda kariyer yapmayı hedeflemiş her düzey yönetici için gerekli mesleki bilgi ve perakende sektörüne özgü metot, hesaplama ve terimleri öğretmeyi amaçlar. Yönetim pozisyonlarının tümünde Perakende Matematiği ve Metriklerini bilmek, karar almada kullanmak ve iş yapış modellerine uyarlamak daha analitik bakış açısı ile yaklaşmayı destekler. Etkili ve doğru sonuçlar almak için hız ve kolaylık sağlar.

Kurum Kültürü ve Aidiyet

Yöneticilerin ekiplerinin kuruma aidiyet duygularını ve kurum kültürünü pekiştirmesini ve perakende dünyasında hizmeti yüceltmenin önemini aktarmasını

Detay

Hizmet Kültürünü Yüceltme

Kurumun tüketicilerin zihnindeki algısını en çok şekillendiren paydaşlardan biri olan satış danışmanlarına hizmet kültürünü aşılama ve benimsetmek ama

Detay

Takımdaşlık

Yöneticinin takım ruhunu pekiştirme ve ekibini uyumlu kişilerde kurma yetilerinin kazandırılmasını ve saha satış personelinin takıma aidiyetinin artır

Detay

Kayıp Önleme ve Envanteri Koruma

Kayıp Önleme ve Envateri Koruma eğitimi; ürün kayıplarının minimize edilmesini, envanteri korumak için alınması gereken temel aksiyonların benimsetilm

Detay

Delegasyon Yetkinliği

Lider ve yöneticilerin iş yükünü azaltma, personellerinin gelişimini sağlamak için görev/yetki devrinin yapılma yöntemlerini öğretme ve delege etme sü

Detay

Etkin Toplantı Yönetimi

Toplantıların hem kurumun hem de personelin maksimum fayda sağlayacak şekilde organize edilmesi ve toplantı sonunda çözüm önerilerinin ortaya çıkarılm

Detay

Fikrini Söyle, Fikrimiz Olsun

Katılımcıların kurumla ilgili sorunlara getirdikleri, çözüm önerilerinin uygunluğunun tartışıldığı, SWOT Analizi’nin yapıldığı ve fikir üretildiği bir

Detay

Yeni Dünyada Mağazacılık

Yeni Dünyada Mağazacılık eğitimi sürekli gelişen ve değişen perakende sektörünün dinamiklerini anlamayı, müşteriyle iletişimin püf noktalarını öğrenme

Detay

Takım Olmak mı, Ekip Olmak mı?

Çalışanların kişilik envanterinin çıkarılarak üyeler arasında iş ayrımının doğru yapılmasını, takımdaşlık ve ekip ruhu arasındaki farkın öğretilmesini

Detay

Sadık Müşteri mi, Yeni Müşteri mi?

Personelin sadık müşteriyle iletişim, sadık müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini anlama, sadık müşteri potansiyeli olan tüketiciye yaklaşım, zor müşte

Detay

Satış Artırma Yöntemleri

Gelişen perakende dünyasında satışı artırmak amacıyla yeni teknik ve yöntemlerin öğretilmesini amaçlar. Bu eğitimde yeni pazarlama teknikleriyle birli

Detay

Özellik Anlatır, Fayda Satar

Perakendenin insan ihtiyacına cevap verme misyonunu fayda anlatarak satma üzerine kurulu olduğunu anlatan ve uygulamalarla pekiştiren bir eğitimdir.

Detay

Etkin İfade ve Beden Dili

Markanın temsilcisi olan saha satış personeline etkili beden dili kullanma ve hitabet sanatını öğretme eğitimidir.

Detay

İkna Yönetimi

Saha satış personelinin mutsuz müşteriyi sadık müşteriye dönüştürmesini, satış artırmak için ikna becerilerini kazanmasını ve deneyim pazarlamayı beni

Detay

Stres Yönetimi ve İç Motivasyonu Koruma

Çalışma ortamının yarattığı stres ve motivasyon düşüklüğü çalışanların performansını düşüren büyük bir etkendir. Stres Yönetimi eğitimi kapsamında iş

Detay

departmanlar arası iletişim

Departmanlar Arası İletişim eğitimi, departman içi ve departmanlar arası iletişimsizliğin nedenleri, hem departman içinde hem de departmanlar arasında

Detay

İşim İletişim

İşim İletişim eğitimi Direm Fikir Atölyesi'nin iletişimsizliğin kurumlara maliyetlerini, jenerasyonlar arası iletişimi, algı yönetimini farkındalığı y

Detay

Çatışma Yönetimi

İş ortamındaki çatışmalar, kurumlara her yıl çok büyük kayıplara mal olmaktadır. Bu kayıpların nedeni olan çatışmaların kaynağı ve çözümü yöntemleri b

Detay

Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi eğitimi, sürecin tanımı ve özelliklerini, süreç yönetiminin nasıl yapıldığını, süreç yönetimi organizasyonel yapısını, süreç yönetimi g

Detay

Hedeflere Ulaşma

21. yüzyıl yetkinliklerinden biri olan Hedeflere Ulaşma, günümüzde hedefe ulaşırken karşılaşılan sorunlarla baş etme, iç motivasyonu koruma, öğrenmeye

Detay

Hizmette İz Bırakma

Kurumun tüketicilerin zihnindeki algısını en çok şekillendiren paydaşlardan biri olan satış danışmanlarına hizmet kültürünü aşılama ve benimsetmek ama

Detay

Kuşaklar Arası İletişim Dili

İş ortamında geçmişe oranla çok daha karma jenerasyonların var olduğu günümüzde, kuşaklar arası tutum, davranış ve algı farklılıkları nedeniyle çatışm

Detay

Kurumsal e-mail Yazma Eğitimi

Kurumsal e-mail yazma eğitimi ast/üst kişilere email yazma, kurum içi ve dışı mail yazma kuralları, mevcut ve potansiyel senaryolarda mail üzerinden i

Detay

Perakende Matematiği

Perakende Matematiği ve Metrikleri Eğitimi, perakende sektöründe yer alan ve bu alanda kariyer yapmayı hedeflemiş her düzey yönetici için gerekli mesl

Detay

Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi eğitimi katılımcıların zamanın etkin kullanılmasını engelleyen durumları ve tutumları fark etmesini, planlama ve bütünü görme beceriler

Detay

Algı Yönetimi

Algı; duyu organlarımızca taşınan duyusal verileri örgütleyip yorumlamaktır. Algı sistemini bilmek iletişimde çatışmaları azaltır, iletişimin kalitesi

Detay

Kriz Yönetimi

İçinde yaşadığımız iletişim ve etkileşim çağında kurumların hem kurum içi hem de kurum dışı paydaşlardan kaynaklanan tüm krizlere hazırlıklı olması ge

Detay

Etkin Liderlik

Kurumun ihtiyaç duyduğu yönlendirme, iletişim ve karar alma becerilerinin kazandırılmasına yönelik bir eğitimdir.

Detay

Sunum Teknikleri

Sunum Teknikleri eğitimi, içerik hazırlama, sunum öncesi hazırlık, sunum esnasında dikkat edilmesi gereken kriterlerin öğretilmesini, kurgulanmış uygu

Detay

Alternatif Çözüm Üretme

Kurumun geleneksel iş yapış şekline alternatifler getirerek gelişimin önündeki engellerin kaldırılmasını ve karşılaşılan sorunları çözme becerilerinin

Detay

Dinlemenin Gücü

İş yaşamında iletişim kopukluğundan kaynaklanan sorunları minimuma indirmeyi ve çatışmaları azaltmayı amaçlar.

Detay

Fikir Geliştirme ve Yenilik Getirme

Kurum personellerinin iş geliştirmeleri, kurumun geliştirmesi gereken yönleri hakkında fikir üretmeleri ve alışılagelmiş iş yapış modellerine yenilik

Detay

İş Etiği Standartları

Kurum personellerinin meslek ve iş etiğinin standartlarını öğrenmesini ve bu bilgilerin pratik iş davranışına dönüştürülmesi için uygulamalarla destek

Detay