Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

ÇALIŞTAY UYGULAMA HİZMETİ

Çalıştay, kurumun iyileştirilmesini istediği iş süreçleriyle ilgili olarak izlenmesi gereken yol haritasına hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlayan odaklı bir takım çalışması modelidir.

Çalıştay, maksimum 10 kişilik kurum çalışanlarıyla 6 saatlik bir çalışma süresini kapsar.

Uygulama Öncesi

  1. Şirket yetkilileriyle iyileştirilmesi gereken süreçler tespit edilir ve bu sürecin iyileştirilmesinde yetki ve katkı düzeyi yüksek olan katılımcılar belirlenir.
  2. DFA (Direm Fikir Atölyesi), iyileştirilmesi kararlaştırılan süreçlere yönelik koçluk ve belirli bir algoritmayla kurgulanan, katılımcıların fikirlerini rahatlıkla dile getirebilmeleri için hazırlanan soruları bir hafta önce katılımcılara mail üzerinden gönderir.

Uygulama Modeli

  1. Tüm toplantıyı DFA Moderatörü'nün yönettiği uygulama tarihinde katılımcılarla bir araya gelinir. Katılımcılara eşit olarak dağıtılan ve öncesinde bildirilmiş olan süre içinde tespit ve fikirlerini içeren sunumlar izlenir. Tüm katılımcı aktarımları DFA asistanları tarafından itinayla not edilir.

Uygulama Çıktısı

  1. Çalıştay esnasında alınan birebir notlar moderatörün görüşleriyle çaprazlama teyit edilerek ortak ve farklı yönler tespit edilir. Kurumun ayrıntılı SWOT Analizi yapılır.
  2. Analizler ışığında kurumun değiştirmesi veya yeniden kurgulaması gereken konular önceliklendirilerek kritik noktalar detaylı bir şekilde belirlenir.
  3. Alınan kararların hayata geçirilmesi, ölçümlenmesi ve sürdürülebilir başarıya dönüşmesi için tavsiye yol haritası çizilir ve kurumun üst yönetimiyle geri bildirim toplantısı düzenlenir. Toplantı sonunda kuruma tüm geri bildirimleri içeren ayrıntılı dokümantasyon teslim edilir.