Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

Kuşaklar Arası İletişim Dili

İş ortamında geçmişe oranla çok daha karma jenerasyonların var olduğu günümüzde, kuşaklar arası tutum, davranış ve algı farklılıkları nedeniyle çatışmalar veya iletişim kazaları yaşanması kaçınılmazdır. Bu  iletişimsizliğin nedeni farklı kuşakların iş davranışının, dünyayı algılama biçimlerinin, motivasyon kaynaklarının, beklentilerinin ve vizyonlarının anlaşılamaması oluşturmaktadır. Bu eğitim, jenerasyonlar arası farklılıkların geniş anlamda incelenmesi ve anlaşılmasını sağlayarak iş ortamındaki çatışmaları sorunları minimize etmeyi amaçlar.